dejavost, storitve


Ključne dejavnosti našega delovanja so:
 • izdelava projektne dokumentacije hidrotehničnih ureditev,
 • matematično modeliranje hidrodinamičnih pojavov,
 • izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti,
 • izdelava hidrotehničnih podlag za prostorske načrte,
 • recenzije projektne dokumentacije (hidrotehnika),
 • analize in načrtovanje sanacij zemeljskih plazov,
 • renaturacija vodnih teles (reke, ribniki).


Naši naročniki so javni in zasebni investitorji različnih posegov v prostor, predvsem:
 • izgradnje in obnove vodne infrastrukture in ureditev,
 • izvedbe protipoplavnih ukrepov,
 • sanacije zemeljskih plazov,
 • izgradnje in obnove prometne infrastrukture (avtoceste, ceste, železnice),
 • izgradnje in obnove energetske infrastrukture (daljnovodi, plinovodi),
 • izgradnje oz. širitve pristanišč,
 • izgradnje industrijskih in stanovanjskih objektov.

IZVO-R d.o.o., projektiranje in inženiring, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana © 2012