predstavitev podjetja


Podjetje IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o. je privatno podjetje registrirano v Sloveniji. Sedež podjetja je v Ljubljani, na naslovu Pot za Brdom 102.


Podjetje IZVO-R d.o.o. je skladno s slovenskim pravnim redom (zakon o gospodarskih družbah) univerzalni pravni naslednik podjetja Inženiring za vode d.o.o. Ljubljana, ki je ob delitvi dne 3.11.2011 prenehalo brez likvidacije. Podjetje IZVO d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 kot Inštitut za vode in v 2003 preimenovano v Inženiring za vode d.o.o.. V sled navedenega smo v IZVO-R d.o.o. ponosni na neprekinjeno tradicijo uspešnega poslovanja.


Naše storitve izvajamo tako v zgodnjih fazah prostorskega načrtovanja, v vseh fazah projektiranja kot v primeru interventnih ukrepov ob poplavah in ob sprožanju plazov. V zadnjih letih smo naše delovanje usmerili v izdelavo kart poplavne in erozijske nevarnosti, k čemur so nas spodbudile spremembe slovenske zakonodaje v letih 2007 in 2008, ki so pomenile implementacijo poplavne direktive EU v slovenski pravni red.


V podjetju IZVO-R d.o.o. je za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih 7 sodelavcev, od tega 1 magister znanosti (univ.dipl.inž.grad.) s strokovnim izpitom, 5 univerzitetnih diplomiranih gradbenih inženirjev (4 s strokovnim izpitom) in sodelavka s srednješolsko izobrazbo. Večina zaposlenih (5 inženirjev) je iz gradbeništva diplomirala na hidrotehnični smeri. Inženirska ekipa vključuje tako priznane strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami kot mlajše inženirje.


V svoje izdelke vključujemo tako izkušnje kot sodobne pristope, kar nam omogoča opremljenost z najkvalitetnejšo in najsodobnejšo programsko opremo s področja hidravličnega modeliranja (3 licence MIKE, DHI) in projektiranja (6 licenc ACAD).


S svojim delom se trudimo zagotavljati dolgoročno uspešno poslovanje podjetja v slovenskem in širšem prostoru, z našimi projekti dosegati najvišje strokovne standarde na področju hidrologije in hidravlike ter s tem doprinesti k izboljšanju pop
lavne varnosti države, lokalnih skupnosti in posameznikov.


IZVO-R d.o.o., projektiranje in inženiring, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana © 2012